* -

สมัครสมาชิก - ข้อมูลสำคัญของสมาชิก
เลือกชื่อผู้ใช้ (กรุณาใช้ภาษาอังกฤษ):
ใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ กรุณาใช้เฉพาะภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น คุณสามารถใช้ตัวอักษรพิเศษและภาษาไทยได้หลังจากเข้าสู่ระบบโดยเปลี่ยนในส่วนข้อมูลส่วนตัวของคุณ
อีเมล์:
ส่วนนี้จะต้องเป็นอีเมล์ที่ถูกต้อง
กรุณาเลือกรหัสผ่าน:
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง:
หนึ่ง+สอง เท่ากับเท่าไหร่ (พิมพ์ำคำตอบเป็นตัวอักษร):
ข้อตกลงการใช้งานเว็บบอร์ด กระดานสนทนา"www.Phasomdeaj.com"

         1.  ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการล่วงละเมิด อันจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมเสีย และเสียหายถึงสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  อันเป็นสถาบันสูงที่เคารพของคนไทย

         2. ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ประกอบด้วย ข้อความ  ภาพ  เสียง (ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) ในลักษณะเข้าข่ายลามก อนาจาร ผิดศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

         3. โปรดงดเว้น การใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ การใช้คำที่หยาบคาย เสียดสี ส่อเสียด ดูหมิ่นหรือประโยคและข้อความอันจะมีความหมายที่จะสื่อถึงการแสดงออกทางความคิดเห็นไปในทางยั่วยุ  ยุยง  ส่งเสริม  กล่าวหา ให้ร้าย

         4. โปรดงดเว้น การกระทำใดๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียหรือสร้างความเสียหาย อันจะมีผลกระทบต่อส่วนรวม , ผลกระทบต่อกลุ่ม , ผลกระทบต่อบุคคล  จนเป็นเหตุข้อพิพาทนำมาสู่ความขัดแย้งและเกิดความแตกแยกในมวลสมาชิกหรือผู้ใช้บริการทั่วไป

         5. ห้ามโพสต์ข้อความโฆษณา และประชาสัมพันธ์ใดทั้งสิ้น  ทั้งนี้ให้รวมถึงการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะ(ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) การจะซื้อ จะขาย แลกเปลี่ยน  การหลอกลวง  ชวนเชื่อ  เชิญชวน  ชักจูง มีนัยแอบแฝง  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดทุกรูปแบบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

         6.  คำตัดสินของผู้คุมเว็บถือว่าเป็นสิทธิเด็ดขาดSimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal